Sa­ni­tets­kvin­ne­ne i Time syr munn­bind og frak­ker til øv­ing av smit­te­vern

De job­ber fri­vil­lig og har bi­dratt med over 50 frak­ker og 150 munn­bind som hel­se­ar­bei­de­re kan bru­ke til å øve på smit­te­vern. De har også bi­dratt som rin­ge-ven­ner og delt ut pås­ke­hil­se­ner.