Salet av spel og hobbyprodukt går så det susar for bokhandlarane på Jæren

Folk i heimekarantene treng tidsfordriv. Det finn dei hos bokhandlarane på Jæren.