Foreslår 20 kroner i jærsk bomavgift

Av

Samferdselssjefen anbefaler 20 kroner i bompenger, betaling bare en vei og ingen rushtidsavgift.