Bane Nor etterlyser dobbeltsporsjefar: Manglar framleis nøkkelpersonell

Folka som skal stikka ut kursen for ein dobbel jærbane, er i ferd med å koma på plass.