Klepp Høgre fryktar Ap-løfte om gratis buss

Av

Ap lover gratis buss i Stavanger. Høgrefolk i Klepp er redde for busstilbodet på Jæren.