Vil ha sykkel på lokaltoget

Av

Geir Strømland og Eli Apell togpendlar til jobb. Helst ville dei hatt sykkelen med på toget.