Jærbanen kan få ny trasé

Av

Jernbaneverket ser på muligheten for å legge skinnene lenger vest på strekningen Øksnavadporten-Bryne.