Flyttar bussen nærare toget

Av

Klepp stasjon skal byggjast om for å gje betre forhold for syklande og bussreisande. Dei som kjem med bil, får litt lenger å gå.