Kjempar framleis mot auka Orstad-trafikk

Av

Klepp-ordføraren er ved litt betre mot etter å ha snakka med Statens vegvesen og Sandnes kommune om Vagle-trafikken. Men kampen mot auka tungtrafikk gjennom Orstad held fram.