Jærordførarane er skeptiske til ny E39-trasé

Av

Fryktar at det private forslaget kan truga dobbeltsporet og forseinka utbygginga av E39.