Solvik-Olsen ber om vurdering av jærsk E39-trasé

Av

Samferdselsministeren ber Statens vegvesen skaffa meir informasjon om økonomi, trafikkgrunnlag og mogelege løysingar på traseen over Høg-Jæren.