Vil flytta E39 nærare der folk bur

Av

Bjerkreimsbuen Rune Gjedrem kjempar for ein ny vegtrasé lenger vest – under Lyefjell og over Høg-Jæren.