Smalare veg kan bety slutten for gardsdrifta

Av

Bonde Kristian Skrettingland fryktar for framtida for garden dersom Odland bru vert smalare.