Dette meiner partia om samferdsle

Av

Det er lite om bompengar i partiprogramma.