Anmoder befolkningen om å tenke seg nøyere om før de kontakter legevakten

Anne Gravdal (Ap) mener at legevaktens opprinnelige formål står i fare for å vannes ut.