Sær­heim-fors­kar mei­ner planar om å bruke avfallsvarme frå datasenter er lite gjen­nom­tenk­te

Lyse og Green Mountain ønskjer å bru­ke av­falls­varme frå da­ta­sen­ter på Kal­berg inn i ver­ti­ka­le driv­hus. Det er ik­kje mog­leg, mei­ner Dr. Michel Ver­heul, som job­bar med ver­ti­ka­le driv­hus og vekst­hus for NIBIO.