Sårbart og ikkje forsvarleg var omgrep som blei nytta om institusjonstenestene. No har kommunen tatt grep

Endringar har skjedd etter at Klepp kommune fekk sterk kritikk i rapport om institusjonstenestene.