– Særs urovekkande at det ikkje er tilgjengelege legar i Hå

Kjell Bakke i Liberalistene Hå går ut mot Jonas Skrettingland i eit ope brev.