Sjå kven som vart Norges beste sauefrisør. Då siste ulldott var vekke, gjekk sauene rett til slakt

Børge Høiland er den beste saueklipparen i Norge.