Som en del av undervisingen har elever ved Bryne VGS laget denne informasjonsvideoen.