Politiet skrev ut seks forenklede forelegg under laserkontrollen, der høyeste hastighet ble målt ti 87 km/t i 70-sonen.