Onsdag opplyser FHI om flere påviste tilfeller av tuberkulosesmitte i Rogaland.

Personene ble prøvetatt etter funn av storfetuberkulose hos en ku som ble slaktet i november 2022.

Samarbeider med kommuneoverlege

De positive prøvene sier ikke noe om når smitten har oppstått eller om det dreier seg om smitte fra dyr eller mennesker.

FHI samarbeider med kommuneoverlegen for å kartlegge potensielle smittekilder, inkludert mulig sammenheng med det aktuelle slaktet. Det er ennå ikke kjent hvilken kommune i Rogaland det er snakk om.

Den positive blodprøven betyr bare at man er smittet, ikke at man er syk. De fleste som smittes vil aldri utvikle sykdom, presiserer FHI.

– Personer som er smittet uten å være syke kan ikke smitte andre, sier overlege Karine Nordstrand.

Kan smitte til mennesker

Påvisningen av storfetuberkulose hos en ku i Norge i november var første påvisning på mange år. I forbindelse med smittesporingen følges derfor personer som har hatt kontakt hos kua nøye opp.

Storfetuberkulose smitter primært mellom dyr, men kan også smitte til mennesker. Vanligste smittemåte fra dyr til mennesker på verdensbasis er gjennom inntak av upasteurisert melk og melkeprodukter. Pasteurisering dreper bakteriene effektivt, og pasteurisert melk og melkeprodukter er trygt å konsumere.

– Folkehelseinstituttet anser at det ikke er noen risiko for smitte av tuberkulose til befolkningen generelt i dette tilfellet, sier overlege Karine Nordstand.

Smitte til mennesker gjennom kontakt med storfe forekommer relativt sjeldent og i all hovedsak til personer som har hatt tett kontakt over tid med et dyr med pågående lungesykdom.