Selv influensaen har avtatt mye tidligere enn antatt. Det er bare én grunn til det

Av

Vi har tilbakelagt oss noen merkelige uker, og jeg sitter igjen med takknemlighet!