Sentrumsplanen for Varhaug

Av

Hå kommune vil lage meir liv i «eit sentrum som i dag er dominert av opne grå plassar og til dels tome butikklokale,» skriv ordføraren.