Sentrumsplanen: – Veit dei som har planlagt korleis det ser ut på Varhaug?

Av

– Korleis har kommunen har tenkt å realisera Sentrumsplanen i Varhaug? spør Liv Hobberstad