Mellombels blir permanent

Av

Puben som poppa opp sist Jærnåttå, poppar opp igjen, men denne gongen permanent og i andre lokale.