Med professor dr. philos. Sigve Tjøtta (født 1930) er en bauta i norsk matematikk gått bort. Sigve fikk sin utdannelse i fysikk fra Universitet i Oslo med avlagt doktorgrad i 1959. I 1960 ble han dosent ved Universitet i Bergen og professor i anvendt matematikk fra 1963.

Sigve var sentral i oppbyggingen av faget anvendt matematikk. Fra 1975-1977 var han dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og i en periode ledet han Norges allmennvitenskapelige forskningsråd.

I 1963 giftet han seg med Jaqueline Naze Tjøtta. Sammen utgjorde Sigve og Jaqueline et formidabelt forskerpar og de var internasjonalt ledende innen ikke-lineær akustikk med anvendelser innen undervanns- og medisinsk teknologi. Deres forskning bidrog til utviklingen av norsk oljeindustri.

Gjennom sine professorater formet Sigve og Jacqueline flere generasjoner anvendt matematikere. Av studentene de veiledet til hovedfag, endte 14 opp som professorer.

I 2002 ble Sigve Tjøtta slått til Ridder av 1. klasse av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen akustisk forskning. Han var medlem av Det Norske Videnskaps Akademi.

Våre tanker går til Sigves barn og barnebarn.