Utsette bom-sak: Politikarane vil sjå området med eigne auge

Bom-konflikta i Sannarvågen i Sirevåg vart ikkje løyst i denne omgang.