Fekk ikkje puslespelet til å gå i hop

Av

Klepp-politikarane utsette saka om ny barne- og avlastingsbustad, nedlegging av Alderspensjonatet og flytting av demensavdeling.