Derfor ulte sirenene

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene i Norge.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene i Norge. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene.

DEL

To ganger i året tester Sivilforsvaret varslingsanleggene som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Dette skjer vanligvis i januar og juni.

Onsdag 12. juni klokken 12 tester Sivilforsvaret signalet som heter «Viktig melding – lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Se oversikt over alle varslingsanleggene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps kartløsning. Velg "Temalag", "Sivilforsvaret", og huk av for "Varslingsanlegg".

Viktig å teste

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

– I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer. På Jæren er det kun montert tyfoner i Bryne sentrum.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae.

Dette betyr de ulike signalene:

Søk informasjon. Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det «viktig melding – lytt til radio». Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Flyalarm. Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det «fare for angrep – søk dekning». Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedskap.

Faren er over. Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

(Kilde: sikkerhverdag.no)

Artikkeltags