Sjå namna på dei 412 som har signert innlegget om dyrka jord på Re og Svertingstad

Av

Me oppmodar alle innbyggjarar i Time som ønskjer å bevara matjorda på Re og Svertingstad om å ta kontakt med politikarane i Utval for lokal utvikling, skriv Bothild Å. Nordsletten og Tarald Oma Sr. Innlegg har over 400 signaturar. Sjå kem i botn av artikkelen.