Rundt 1000 elever med opplæringsrett i Rogaland har fått beskjed om at de er satt på venteliste, 370 av disse gjorde seg ferdig med ungdomsskolen i mai/juni. På Bryne vgs. og Øksnevad vgs. er det på første året venteliste på alle linjer.

Seksjonssjef Helge Eide ved opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune har på forespørsel fra Jærbladet hentet ut poeng for siste inntatte elev, fra vigo.no, ved de fleste linjene på Bryne vgs. og Øksnevad vgs. (Se lista i bunnen av saken).

Eide gjør oppmerksom på at det vil bli endringer i listene etter at andre inntak er kjørt, i månedsskiftet juli/august. Det er først da det vil skje endringer på ventelistene.

Svarfristen er 14. juli

Søkerne fikk varsling på SMS om inntaket torsdag 4. juli. Svarfristen for inntaket, som skjer på vigo.no, er 14. juli. De som ikke svarer innen fristen, mister tilbudet om skoleplass. Nei-svar samt mangel på svar frigjør plasser til 2. inntak, som er i månedsskiftet juli/august. Det er først da det skjer endringer på ventelistene.

Relativt lave krav for å ta studiespesialisering

Det er hard konkurranse om å komme inn på Vg1 idrettsfag ved flere av skolene i fylket. Idrettslinja på Bryne har det laveste poengkravet av de fire skolene med idrettslinje, som den eneste under 40 poeng (39,7). I likhet med de andre skolene med idrettslinje var det stor oversøkning for å ta idrett også på Bryne.

Den siste eleven som ble tatt inn på studiespesialisering på Bryne, hadde 31,9 poeng fra ungdomsskolen. Det er langt bak skolene med høyest poengkrav, i Sandnes og Stavanger. Kongsgård ligger på topp (44,7), etterfulgt av St. Svithun (44,1) og Sandnes (43,3).

Som vanlig er det rift om plassene på Vg3 påbygg. Man må ha oppunder 40 karakterpoeng ved de fleste skolene i fylket for å være sikret plass i første inntak. På Bryne vgs. er snittet så høyt som 43,8. På Øksnevad vgs. er kravet 38,8.

Høyt krav for inntak til helse- og oppvekstfag

Elektrofag og helse- og oppvekstfag er de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i fylket som krever høyest poengsum for inntak til Vg1. Jæren tilbyr ikke elektrofag, mens trenden med høyt krav for inntak til helse- og oppvekstfag er den samme på Bryne vgs.

På Bryne ligger inntakskravene på yrkesfag, på Vg1, på godt over 30 karakterpoeng ved de fleste linjer. Medier og kommunikasjon (29,4) og bygg- og anleggsteknikk 28,8 har lavest inntakskrav. Ved teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel og restaurant- og matfag, var kravet 30,6

På Øksnevad vgs. var poengsummen til siste inntatte elev 33,8, på Vg1. Alle som vil inn på skolen søker seg inn på linja naturbruk, eventuelt naturbruk med dyrekunnskap, og fordeler seg på andre året på fem linjer. Både landslinja for anleggsteknikk og særlig landbruk og heste- og hovslagerfaget, har høye inntakskrav.

Tre av fire får tilbud om førstevalget

Totalt 18.064 elever har fått tilbud i første fellesinntak til videregående skole for skoleåret 2019/2020. Søkertallet inkluderer også 2345 primærsøkere til læreplass i bedrift, som er cirka 100 flere enn i fjor. Om lag 950 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling.

Nærmere 22.365 har søkt videregående opplæring, som er cirka 300 færre enn i fjor.

15.256 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer omtrent 85 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. 1436 har fått tilbud på ønske nummer 2 og 722 på ønske nummer 3.

Inntakskrav Øksnevad vidaregåande skule

Vg1

 • Naturbruk 33,8
 • Naturbruk med dyrekunnskap 40,6

Vg2

 • Anleggsgartner 33,8
 • Anleggsteknikk (landslinje) 38,8
 • Arbeidsmaskiner 28,9

 • Hest- og hovslagerfag 43,3
 • Landbruk 41,1

Vg3

 • Anleggsmaskinmekaniker (landslinje) 42,5

 • Påbygg 38,8
 • Naturbruk (studieforberedende) 27,5

Inntakskrav Bryne vidaregåande skule

Vg1

 • Bygg- og anleggsteknikk 28,8
 • Helse- og oppvekstfag 34,4
 • Idrettsfag 39,7
 • Medier og kommunikasjon 29,4

 • Restaurant- og matfag 30,6

 • Studiespesialisering 31,9
 • Service og samferdsel 30,6
 • Teknikk og industriell produksjon 30,6

Vg2

 • Barne- og ungdomsarbeider 25,0
 • Byggteknikk 37,8
 • Helsearbeiderfag 36,7
 • Idrettsfag 29,0
 • Industriteknologi 32,2
 • Klima, energi og miljøteknologi 35,0

 • Kokk og servitør 21,1
 • Matfag 24,4
 • Medier og kommunikasjon 26,7
 • Salg, service og sikkerhet 32,0
 • Studiespesialisering, språk, samfunn og økonomi 34,0
 • Studiespesialisering, realfag 35,0
 • Transport og logistikk 25,6

Vg3

 • Påbygg 43,8

NB! I en tidligere utgave av nettartikkelen var flere av tallene tatt fra 2018. Tallene ble senere rettet.