Sjekk kva kommune på Jæren flest vil flytta til

Over halvparten av alle kommunane i Noreg gjekk ned i folketal i 2019. På Jæren går alle opp.