Sjekk lista: 15 søkere til kommunalsjef-stilling i Klepp

Seks kvinner og ni menn vil bli ny kommunalsjef for helse og velferd i Klepp. To er unntatt offentlighet fra søkerlista.