Sjølv om Time ikkje vil samarbeida, kan det bli gravplass ved Frøyland og Orstad kyrkje

Fleirtalet i formannskapet i Klepp vil halda fram arbeidet med å få gravplass ved Frøyland og Orstad kyrkje.