Skipsvraket frå Orre kan bli golv i nytt kommunehus

Vrakdelen frå Orrestranda som blei gjenoppdaga våren 2016, kan bli nedfelt i golvet i Klepp si nye storstove.