Skjenkerefs til tre uteplassar på Bryne

Av

Sal av alkohol til mindreårige, manglande vakthald og overstadig, rusa gjester. Rådmannen meiner Time-politikarane må reagera.