Sju skjenkesteder fikk refs

Skjenkekontrollen fant total 17 avvik under fjorårets skjenkekontroller i Time. Sju av de 26 kontrollerte skjenkestedene fikk påpekt feil.