Gran må vike for eik i Jernbaneskogen på Nærbø

Av

De hogstmodne grantrærne i Jernbaneskogen på Nærbø skal i løpet av neste uke sages ned.