Lærere som Gerd kan bli mangelvare

Av

På Vigrestad skule sliter de med å få tak i nok kvalifiserte folk. De er ikke alene.