Rift om vgs-plassene på Jæren

Av

Samtlige videregående skoler på Jæren opplever at de har flere søkere enn de har plass til.