Kontrollutvalget framskynder møte for å drøfte nye Eigerøy skole

Nyvalgt leder Kenneth Bakkehaug (Frp) framskynder kontrollutvalgets første møte. På dagsordenen står striden rundt nye Eigerøy skole.