Først gym, så matte, norsk, engelsk og så litt gym igjen

Av

Kapasiteten på Bryne vgs er sprengt. 
Dermed må idrettselever ha gym både i 
starten og slutten av samme dag.