Kvia AS og Klepp er usamde om avvik på Bore skule

Kvia AS håper pengar for Bore skule snart kan betalast ut, men kommunen er ikkje tilfreds med jobben dei har gjort.