Vurderer å samla bokmål på éin skule

Av

Språkdeling kostar Klepp 15-20 millionar kroner ekstra kvart år. No undersøkjer kommunen om Bore kan verta ein rein bokmålsskule, som også skal ta imot bokmålselevar frå andre krinsar.