Jærens største barneskulebygg er ferdig

Av

Nye Bø skule på Nærbø skal med tida husa 550 elevar.