Gratis frukost for betre livskvalitet

Av

Ein femtedel av elevane var usikre på om dei ville få ei lukkeleg framtid. Bryne ungdomsskule valde å svara med gratis frukost, færre karakterar og kurs i livsmeistring.