Skular i Time utan krisevarsling

Av

Heile 41 prosent av leiarar, mellomleiarar og verneombod i Time-skulen veit ikkje korleis dei skal varsla alle på skulen om ei krise inntreff.