Fylkesmannen har meldt ein kommune på Jæren til politiet

Av

Eit tilsyn ved ei avdeling for funksjonshemma førde til at Fylkesmannen i Rogaland valde å melda kommunen til politiet.