Jærske elevar slit med motivasjonen, men fleire fullfører vidaregåande

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

• Elevane i skulane på Jæren har lågare motivasjon enn landsgjennomsnittet. • Trenden er at fleire fullfører vidaregåande, men skulane på Jæren ligg framleis under fylkesgjennomsnittet.